Välkommen!
Member Login
Lost your password?

GDPR

Så skyddar vi dina personuppgifter I år gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter. Att du känner dig trygg om du lämnar dina personuppgifter till oss är något vi på Silver-Estates värdesätter högt. På

Nedan kan du läsa om hur vi skyddar och hanterar dina personuppgifter och hur du tar bort eller ändrar uppgifter om dig.

Vilka personuppgifter har vi på dig?

Vilka personuppgifter har vi på dig?
Svar: Du har fyllt i en intresseanmälan på en bostadsannons du sett på nätet eller på ngn bostadsmässa
Vi sparar endast ditt namn det telefonnummer du angivit och den mailadress du angav i intresseanmälan

Vem kan du vända dig till om du vill ta bort eller ändra dina personuppgifter?
Svar: Du kan begära att din mailadress och namn tas bort eller ändras. Detta ska ske via mail till oss, vi behandlar ditt ärende kostnadsfritt
Hur länge spar vi dina personuppgifter dvs namn och mailadress kopplad till det företag du är anställd som kontaktperson på?
Svar: Så länge som vi behöver den anser att ni är trolig kund och det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen eller tills du själv begär att dina personuppgifter skall tas bort.

Vad används uppgifterna till?
Vi skickar ut till din mail nyheter eller bostäder du anvigit att du är intresserad av
De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

Rättslig grund:  Intresseavvägning / Berättigat intresse

 

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.

Eftersom det ofta kan ta många år innan man hittar den bostad man är intresserad av kan vi spara dina uppgifter olika lång tid beroende på om det finns bostäder som passar in på dina önskemål

Till vem lämnas uppgifterna ut?
I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. om ni ska besöka spanien och träffa en av våra agenter kommer vi lämna information om  ditt namn telefonnumer och mailadress
Det gör vi endast om ni bokat in ett besök
Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett syfte och som det finns laglig grund för. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare till andra.

 

Dina rättigheter.

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår kundservice eller vårt Dataskyddsombud. Du finner kontaktuppgifter längst ner i policyn.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas utan kostnad.

Du kan läsa mer om respektive rättighet här nedan.

Rätt till tillgång.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. När du skickar din begäran, är det bra att du specifikt anger vilka uppgifter du är intresserad av, t.ex avtalshandlingar. På så sätt kan vi ge dig den information som är mest relevant för dig. För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett mail till oss där du anger vilka uppgifter du är intresserad av, ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Maila dina ändringar / borttagning till:    info@silver-estates.com